Τα πλεονεκτήματα του Net Metering για τις κατοικίες

Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φ/Β) από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering);

Με την υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού.
Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.
Επειδή ο ενεργειακός συμψηφισμός πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια δεν ενδείκνυται να υπερβαίνει τη συνολική ετήσια κατανάλωση, κατά την έννοια ότι δεν προκύπτει κάποιο όφελος για τον αυτοπαραγωγό. Επομένως, η ισχύς του Φ/Β συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες.

Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό ετήσιο έξοδο για κάθε οικία που ακόμα δεν έχει ενταχθεί στο οικιακό net metering. H άνοδος 50% στην τιμή της κιλοβατώρας, συγκριτικά με τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, με την συνεχή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, πολλές οικίες καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης τους μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτός ο τρόπος, ωστόσο, αυξάνει ακόμα περισσότερο την μηνιαία κατανάλωση και κατά συνέπεια και το κόστος του λογαριασμού. Αυτή η άνοδος των τιμών αποτελεί την αιτία αλλά και την ευκαιρία που οι περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές.

Τώρα το Net Metering προσιτό πλέον και για όλους

Η αυτοπαραγωγή μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών, αποτελεί την εναλλακτική λύση. Οι οικίες που θέλουν να ικανοποιούν το σύνολο των ενεργειακών τους αναγκών μέσω ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να πληρώνουν υπέρογκα ποσά στους λογαριασμούς, στρέφονται στα φωτοβολταικα. Η μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ενέργεια, μέσω της τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να αυτονομηθεί ενεργειακά. Ενώ παλαιότερα τα φωτοβολταϊκά αφορούσαν μεγάλες παραγωγικές μονάδες και συγκαταλέγονταν στις ακριβές επενδύσεις, σήμερα ο ενεργειακός συμψηφισμός κάνει προσιτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλους. Μειώνει το κόστος των λογαριασμών στο ελάχιστο για κάθε οικία.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια και πώς υπολογίζονται οι Χρεώσεις Προμήθειας & οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

1. Για τον ενεργειακό συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των παρακάτω μετρήσεων:

• Η Απορροφώμενη Ενέργεια (Α): η ενέργεια που απορροφήθηκε από το Δίκτυο και καταναλώθηκε, η οποία εμφανίζεται όπως και πριν με τους κωδικούς 11 ή 12, 21, 31 ανάλογα με το είδος του μετρητή

• Η Παραγόμενη Ενέργεια (Π): η συνολική ενέργεια που παράχθηκε από το Φ/Β σύστημα, ανεξαρτήτως εάν αυτή εγχύθηκε στο Δίκτυο ή απευθείας κάλυψε ίδιες ανάγκες (κωδικός Π)

• Η Εγχεόμενη ενέργεια (Ε): η ενέργεια που παράχθηκε από το Φ/Β και εγχύθηκε στο Δίκτυο (κωδικός Ε)

Η ενέργεια που δεν καταναλώνεται, δεν χάνεται με τον ενεργειακό συμψηφισμό

Net metetring (ενεργειακός συμψηφισμός), ονομάζεται ο συμψηφισμός ανάμεσα στην ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα ακίνητο με αυτήν που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά που έχει εγκατεστημένα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στο οικιακό Net Metering είναι το γεγονός ότι η ενέργεια που παράγει μία οικία αλλά δεν καταναλώνεται δεν χάνεται. Αντιθέτως, παραμένει προς εκμετάλλευση για τα επόμενα τρία χρόνια. Δηλαδή, δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να μετατρέψουν το δίκτυο της Δ.Ε.Η σε μία αποθήκη ενέργειας. Μία αποθήκη στην οποία έχουν την ενέργεια που παράγουν, προκειμένου να την καταναλώσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν σε βάθος τριετίας.

Η επένδυση στο προγραμμα Net Metering με φωτοβολταϊκά αποδικνυεται  κερδοφόρα επιλογή με αποσβεση σε μόλις μία 6ετία

Με τη μέση οικία να καταναλώνει γύρω στις 8000 kWh ετησίως, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 5kW καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της. Στον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές στις χρεώσεις για μία οικία πριν και μετά την υπαγωγή της στο καθεστώς του net metering.

Το όφελος είναι 1.032,35€ ετησίως. Σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνολογία και τις σημερινές τιμές εξοπλισμού στην αγορά, το κόστος υλοποίησης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 5kW προσεγγίζεται στα 4.500€. Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, σε 5 χρόνια η επένδυση από το οικιακό Net Metering είναι ήδη κερδοφόρα. Τα εναπομείναντα 20 χρόνια της σύμβασης να αποφέρουν ένα ποσό που ανέρχεται στα 21.308,75€.

Υπάρχει ακόμη μία περίπτωση που το κέρδος μπορεί να πολλαπλασιαστεί και σχετίζεται με τη θέρμανση. Πρόκειται για το ενδεχόμενο που ο ιδιοκτήτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει θερμαντικά σώματα που καταναλώνουν ρεύμα ή αντλίες θερμότητας.

Η ενεργειακή αυτονομία επιδοτείται έως 85%

Το νέο πρόγραμμα ¨Εξοικονομώ – Αυτονομώ¨ έχει ήδη ανοίξει από τον Ιανουάριο του 2021. Περιλαμβάνει επιδοτήσεις για ενεργειακή αυτονομία που φτάνουν μέχρι και στο 85% του ύψους της αρχικής επένδυσης. Αν, επομένως, υλοποιηθούν τα προσχέδια του ¨Εξοικονομώ – Αυτονομώ¨ γίνεται αντιληπτό ότι μειώνεται ακόμα περισσότερο το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο για επένδυση σε οικιακό Net Metering, αυξάνοντας παράλληλα το συνολικό κέρδος.

Net Metering με  φωτοβολταϊκά: Δυνατότητα Τοποθέτησης εύκολα σε στέγη, δώμα, έδαφος ή άλλες κατασκευές

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος περιλαμβάνει τα πάνελ, έναν αντιστροφέα τάσης (inverter) και έναν μετρητή. Ο μετρήτης μετράει το ρεύμα που εγχέεται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η από το φωτοβολταϊκό. Το ρεύμα που παράγεται είτε καταναλώνεται άμεσα, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε την λεγόμενη ιδιοκατανάλωση, είτε διοχετεύεται στη Δ.Ε.Η. Ο μετρητής που υπάρχει ήδη σε κάθε σπίτι παραμένει συνδεδεμένος και μετράει το ρεύμα που καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών της οικίας. Πρέπει να τονιστεί εδώ, βέβαια, ότι πλεονάζουσα ενέργεια, στο δίκτυο, μετά το πέρας της τριετίας δεν αποζημιώνεται.

Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού δεν μηδενίζει πλήρως τον λογαριασμό. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται αλλά με αρκετά μειωμένη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι εξαρτώνται από την ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο, η οποία είναι εμφανώς λιγότερη συγκριτικά με μία οικία χωρίς φωτοβολταϊκά.

Τα πάνελ του φωτοβολταϊκού συστήματος μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Η συνηθέστερη επιλογή είναι είτε στην στέγη του οικήματος είτε στο δώμα. Η νομοθεσία επιτρέπει να τοποθετηθούν και στο έδαφος, ή σε άλλες κατασκευές που απαραίτητα, όμως, βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την οικία. Κύριος γνώμονας για την χωροθέτηση των πάνελ είναι η τοποθέτηση με τον κατάλληλο προσανατολισμό ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση.

Ειδικές προϋποθέσεις ένταξης στο προγραμμα

Για να ενταχθεί ένας ιδιώτης στο καθεστώς του net – metering πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει την κυριότητα της οικίας. Αν έχει τη νόμιμη χρήση της, είτε μέσω μίσθωσης είτε μέσω δωρεάν παραχώρησης, να έχει διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

-Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει στο όνομα του υφιστάμενη παροχή ρεύματος μέσω της οποίας θα γίνει η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο.

-Στην περίπτωση που απαιτηθεί επαύξηση ισχύος, η διαδίκασία της επάυξησης οφείλει να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής στον συμψηφισμό.

-Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

-Σε περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος που πρόκειται να τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο, παραδείγματος χάριν σε μία πολυκατοικία, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συναίνεσης από το σύνολο των συνιδιοκτητών.

Βήματα διασύνδεσης net metering για κατοικίες

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διασύνδεση του net metering συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:

-Συγκέντρωση δικαιολογητικών.

-Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ.

-Προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία της αίτησης και πληρωμή της προσφοράς. Η προσφορά έχει τρίμηνη ισχύ και μέσα σε αυτό το χρόνικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά.

-Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

-Πιστοποίηση του μετρητή που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

-Κατασκευή φωτοβολταϊκού.

-Υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με τη Δ.Ε.Η ή άλλο πάροχο.

-Σύνδεση φωτοβολταϊκού στο δίκτυο.

Δικαιολογητικά διασύνδεσης net metering για κατοικίες

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει η αίτηση για net metering εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο και σε αυτά που καλείται να δημιουργήσει ο επιβλέπων μηχανικός.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω:

-Τίτλοι ιδιοκτησίας.

-Οικοδομική άδεια ή στοιχεία νομιμότητας κτηρίου.

-Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ, υποχρεωτικά εξοφλημένος.

-Υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερόμενου.

-Έγγραφη άδεια συνιδιοκτητών, αν υπάρχουν.

Ενώ στην δεύτερη ανήκουν τα εξής:

-Κάτοψη δώματος/ στέγης/ εδάφους με φωτοβολταϊκά.

-Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού.

-Τεχνικά φυλλάδια φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων.

-Υπεύθυνες δηλώσεις Μηχανικού.

Τα Net metering οικιακά φωτοβολταϊκά προσφέρουν πλήρη ανεξαρτησία από τις συνήθεις μορφές ενέργειας

Ο ενεργειακός συμψηφισμός προσφέρει στις οικίες τη δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας και πλήρους ανεξαρτησίας από τις μορφές ενέργειας που επικρατούν τις τελευταίες δεκαετίες στον πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής συμβάλλει ουσιαστικά στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Κατ’επέκταση στην αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου εκμεταλλευόμενος την ηλιακή ενέργεια.

Με το κόστος κάθε μορφής ενέργειας να αυξάνεται διαρκώς η έγκαιρη εκμετάλλευση των, δωρεάν και ανεξάντλητων, φυσικών πόρων αποτελεί μία επενδυτική κίνηση με πολλαπλά οφέλη. Τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η αυτοπαραγωγή και ο συμψηφισμός ενέργειας δεν αποτελούν πολυτέλεια για μία οικία, αλλά υποχρέωση.

90 results

  • Sort by
    ...
Προσφορές για Αυτόνομα, SMA IV STP 4.0 TL INT BLUE 4000W Inverter Φωτοβολταϊκών Τριφασικός, Προσφορες για Αυτόνομο,

Προσφορές για Αυτόνομα, SMA IV STP 4.0 TL INT BLUE 4000W Inverter Φωτοβολταϊκών Τριφασικός,Προσφορες για Αυτόνομο,

Προσφορές για Αυτόνομα, SMA IV STP 4.0 TL INT BLUE 4000W Inverter Φωτοβολταϊκών Τριφασικός, τιμές, προσφορές, τεχνικά στοιχεία, net metering φωτοβολταϊκά Προσφορά για Αυτόνομα,

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close
Close
Categories